หน้าแรก

พร้อมแคร์

ดูแลสุขภาพคุณ

Prompt Care Your Health

บริการของเรา

โรงพยาบาลเสมือนจริง

บริการดูแลตลอด 24 ชม.

ดูแลสุขภาพพนักงานในองค์กร

VIRTUAL HOSPITAL

โรงพยาบาลเสมือนจริงบนโลกออนไลน์

ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการและบุคลากร ทางการแพทย์โต้ตอบกันแบบ Real-Time โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการครบวงจรได้ทันที เสมือนมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง

เพิ่มเพื่อน “Prompt Care” ผ่าน Line

HOME CARE MONITORING

บริการดูแล ติดตามสุขภาพ และเฝ้าสังเกตอาการทางไกล ให้ผู้ป่วยเฉพาะบุคคลที่บ้าน ตลอด 24 ชม.

ด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบภาวะด้านสุขภาพที่ทันสมัย ทำให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการสนับสนุนทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้จากบ้านของตนเองและสามารถขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลาที่ต้องการตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม จากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

HEALTHY WORKSPACE

บริการครบวงจรเพื่อสนับสนุนการป้องกันส่งเสริมสวัสดิการ ให้องค์กรได้ดูแล สุขภาพพนักงานอย่างรอบด้าน

เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การบริหารอารมณ์ รวมถึงการช่วยออกแบบแผนการดูแลสุขภาพให้พนักงานแบบรายบุคคล และสามารถติดตามข้อมูลสุขภาพผ่านอุปกรณ์ wearable device เช่น smart watch พร้อมรายงานผลเชิงสถิติที่เชื่อถือได้

“ผู้นำด้านการให้บริการ TeleHealth

ที่เป็นที่หนึ่งในใจของผู้รักสุขภาพ”

“ผู้นำด้านการให้บริการ TeleHealth ที่เป็นที่หนึ่งในใจของผู้รักสุขภาพ”

พาร์ทเนอร์ของเรา

Get Updated

ข่าวสาร

เพิ่มเพื่อน “Prompt Care” ผ่าน Line


ติดต่อเรา