เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

VISION

วิสัยทัศน์ของเรา

“ผู้นำด้านการให้บริการ TeleHealth ที่เป็นที่หนึ่งในใจของผู้รักสุขภาพ”

MISSION

พันธกิจของเรา

  • สร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสนับสนุนบริการทางการแพทย์ที่ทรงคุณค่า ผ่าน Platform สำหรับทุกคน
  • บริการที่เข้าถึง และใส่ใจ เสมือนยกโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้าน
  • พร้อมตอบสนอง และให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมทุกมิติของการบริการด้านสุขภาพ

“พร้อมแคร์ ดูแลสุขภาพคุณ”

OUR TEAM

ทีมงานของเรา

ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์
Chief Executive Officer
นายแพทย์สันติสุข ผูกจิต
Chief Operating and Technology Officer
เภสัชกรกมลชนก มณีพฤกษ์
Operation and Service Director
เภสัชกรอภินันท์ วัชราภิชาต
Head of Business and Product Development
นางสาวชลันธร เกษกล้า
Head of Operation

OUR PARTNERS

พาร์ทเนอร์ของเรา

ติดต่อเรา