บริการดูแลตลอด 24 ชม.

บริการของเรา

HOME CARE MONITORING

บริการดูแล ติดตามสุขภาพ และเฝ้าสังเกตอาการทางไกล ให้ผู้ป่วยเฉพาะบุคคลที่บ้าน ตลอด 24 ชม.

ด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบภาวะด้านสุขภาพที่ทันสมัย ทำให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการสนับสนุนทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้จากบ้านของตนเองและสามารถขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลาที่ต้องการตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม จากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

Add Line

เพิ่มเพื่อน Prompt Care

ติดต่อเรา