บริการของเรา

บริการของเรา

VIRTUAL HOSPITAL

โรงพยาบาลเสมือนจริงบนโลกออนไลน์

ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการและบุคลากร ทางการแพทย์โต้ตอบกันแบบ Real-Time โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการครบวงจรได้ทันที เสมือนมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 11.png

Contact Us

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

VIRTUAL HOSPITAL

โรงพยาบาลเสมือนจริงบนโลกออนไลน์

ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการและบุคลากร ทางการแพทย์โต้ตอบกันแบบ Real-Time โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการครบวงจรได้ทันที เสมือนมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 11.png

HOME CARE MONITORING

บริการดูแล ติดตามสุขภาพ และเฝ้าสังเกตอาการทางไกล ให้ผู้ป่วยเฉพาะบุคคลที่บ้าน ตลอด 24 ชม.

ด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบภาวะด้านสุขภาพที่ทันสมัย ทำให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการสนับสนุนทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้จากบ้านของตนเองและสามารถขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลาที่ต้องการตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม จากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

HEALTHY WORKSPACE

บริการครบวงจรเพื่อสนับสนุนการป้องกันส่งเสริมสวัสดิการ ให้องค์กรได้ดูแล สุขภาพพนักงานอย่างรอบด้าน

เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การบริหารอารมณ์ รวมถึงการช่วยออกแบบแผนการดูแลสุขภาพให้พนักงานแบบรายบุคคล และสามารถติดตามข้อมูลสุขภาพผ่านอุปกรณ์ wearable device เช่น smart watch พร้อมรายงานผลเชิงสถิติที่เชื่อถือได้

ติดต่อเรา